Realitat Virtual & Augmentada

Els nous progressos tecnològics ens ha permès emprar nous i sorprenents mètodes per conservar el patrimoni cultural i fomentar el turisme. Gràcies a la realitat virtual, augmentada i mixta, permet a SYLTEC contribuir a la divulgació dels coneixements en els àmbits de la història, educació i l’art.

El modelatge i renderitzat 3D ENS Përmet visualitzar QUALSEVOL Objecte i donar-els vida, introduïnt-nos en emplaçaments Històrics com un castro preromànic com si ENS trobéssim enllà MATEIX Tant en temps com Ubicació, reconstruint localitzacions o Objectes culturals que ja no existeixen.

La realitat augmentada permet als usuaris interactuar amb el seu entorn, d’aquesta forma no només es troben en una localització, sinó que es poden integrar en ella, ja que ens permet crear escenaris i mostrar qualsevol tipus d’informació, sobre la realitat de forma digital.

Mobilitat

Els nostres consultors i desenvolupadors, qualificats en qualsevol tecnologia, identifiquen les necessitats de la seva organització i ajuden a diferenciar dels seus competidors. En SYLTEC transformem els seus serveis a través de tecnologies mòbils.

Portals Web

Som professionals en el desenvolupament i disseny de portals web. Buscant portals funcionals i atractius, ens adaptem a les necessitats de l’organització i les fem realitat.

Un web ha de tenir un objectiu principal: ser un instrument eficaç dins de l’estratègia de màrqueting de l’organització que faciliti la consecució dels seus objectius (facilitar les conversions, augmentar les vendes, obtenció de nous clients, … etc.).

Aplicacions d’escriptori

Dissenyem, desenvolupem i implantem programari a mida. Programes informàtics específics, programari de gestió empresarial (Vendes, Compres, Facturació, Projectes, Qualitat, RRHH, Magatzem, …). Sistemes de fitxatge i geolocalització, portal d’l’empleat. Sistemes d’allotjament cloud.